Drobečková navigace

Úvod > Obec Pšov > Kulturní a jiné akce

Kulturní a jiné akce


Rok na vsi - Domácká lidová výroba

V březnu loňského roku otevřelo Národopisné muzeum Plzeňska novou část stálé expozice s názvem „Rok na vsi, aneb Od Martina do Martina“ obohacenou praktickými ukázkami jednotlivých typů domácích řemesel, typických pro venkovské oblasti širšího Plzeňska. Návštěvníci se seznámí s nejpodstatnějšími svátky a obyčeji zvykoslovného roku a pod dohledem zkušených lektorů si mohou vyzkoušet zpracování ovčí vlny; předení na kolovratech a vřetánkách; tkaní na tkalcovském stavu; draní peří a mnoho dalšího. Zážitkový program mohou zájemci navštívit každý čtvrtek od 10.00 do 16.00 hod. Vstupné je 40 Kč/os., rodinné 60 Kč (2 dospělí + 1-2 děti). U početnějších tříd a skupin návštěvníků je nutné objednání na tel. čísle 378 370 201 nebo na e-mailu: narodopis@zcm.cz, asmausova@zcm.cz. Časová náročnost: 90 min. Cílová skupina: 1. – 9. třída ZŠ, SŠ, zájmové skupiny a rodiny s dětmi. https://www.facebook.com/events/1255810127939113/

Více

Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje

Místo
Plzeň
Datum konání

Souborná výstava „Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“ představuje současnou tvorbu řemeslníků a řemeslnic, kterým rada Plzeňského kraje v letech 2017–2019 udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje. Udělování titulu vychází z dlouhodobé koncepce péče o tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji a zejména nemateriální kulturní dědictví. V prvním roce byli tímto titulem oceněni ihned tři držitelé národního ocenění Nositel tradice lidových řemesel. Byli jimi Rudolf Volf z Kolovče v oboru hrnčířství, Miroslav Trefanec z Čínova v oboru kovářství a Josef Hrůza z Kyšic v oboru bednářství. Posledním ze čtyř oceněných se v roce 2017 (opět v oboru hrnčířství) stal Martin Volf z Kolovče. O rok později byli tímto titulem ocenění Jaromír Konrady z Plzně v oboru výroba tradičních chodských dud a dalších lidových hudebních nástrojů, drátenice Dana Soukupová z Ostromeče a Jan Šup, věnující se pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů. Posledními doposud oceněnými se v roce 2019 stali Jiří Wallner v oboru tradičního stavebního kovářství, Jiří Kořený v oboru zhotovování soustružených hraček a betlémů a Marie Kopecká, věnující se výrobě krojů se zaměřením na oblast širšího Domažlicka. Udělováním tohoto titulu se Plzeňský kraj snaží podpořit řemeslníky s trvalým pobytem na území Plzeňského kraje, kteří doposud ovládají výrobní postupy a technologie tradiční rukodělné výroby. Cílem souborné výstavy je seznámit návštěvníky s tvorbou všech oceněných řemeslníků a řemeslnic a současně s tím také s celým projektem „Mistr tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje“.Vernisáž se uskuteční 13. února od 17 hodin, výstava potrvá od 14. února do 13. dubna 2020. Vstupné: plné 40,-- Kč, snížené 20,-- Kč.

Více

Workshopy s mistry tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje: s Marií Kopeckou (výroba lidových kro

Druhým hostem našeho doprovodného programu k výstavě Mistři tradiční rukodělné výroby Plzeňského kraje (2017 - 2019) bude paní Marie Kopecká, zabývající se zhotovováním lidových krojů z oblasti širšího Domažlicka.Zajímáte-li se o lidový kroj či nejrůznější (regionální) textilní techniky, určitě si setkání s paní Kopeckou u nás v Národopisném muzeu Plzeňska nenechte ujít!Workshop bude všem návštěvníkům přístupný po uhrazení základního vstupného na výstavu „Mistři tradiční rukodělné výroby (2017 – 2019)“ dle aktuální ceníku Západočeského muzea v Plzni.https://zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/workshopy-a-besedy-s-mistry-tradicni-rukodelne-vyroby-plzenskeho-kraje https://www.facebook.com/events/211379599981823/

Více

Vítání jara v Plzni: Vynášení Morany

Místo
Plzeň
Datum konání

V pátek před "smrtnou nedělí", dne 27. března se od 10:00 hod. uskuteční v Národopisném muzeu Plzeňska již 6. ročník tradičního vynášení Morany v Plzni. V úvodu programu vystoupí Dětský taneční soubor Boleváček. Poté se průvod v čele s loutkou Morany odebere na most U Jána, kde symbolicky sprovodíme ze světa zimu a přineseme do města Plzně jaro / léto. Průvod městem doprovodí živou hudbou muzika Dětského folklorního souboru Mladinka. V průběhu akce si společně zazpíváme několik jarních písní, které naleznete v přiloženém zpěvníčku.Program:- 10:00 – zahájení slavnosti / ochutnávka pučálky (dvůr Chotěšovského domu)- 10:15 – 10:40 – vystoupení Kroužku lidových tanců BOLEVÁČEK působícího při Bolevecké základní škole Plzeň („Konírna“ Chotěšovského domu)- 10:40 – 10:50 – vystoupení muziky Dětského folklorního souboru MLADINKA (dvůr Chotěšovského domu)- 10:50 – 11:00 – přivítání účastníků / řazení průvodu (dvůr Chotěšovského domu)- 11:00 – zahájení průvodu s hudebním doprovodem muziky Dětského folklorního souboru MLADINKA- 11:35 – 11:45 – „Sprovodění Morany ze světa“ (most „U Jána“)- 11:50 – odchod zpět na náměstí Republiky s hudebním doprovodem muziky Dětského folklorního souboru MLADINKA- 12:15 – ukončení slavnosti před Národopisným muzeem Plzeňska (nám. Republiky)Trasa průvodu (tam): Národopisné muzeum Plzeňska / náměstí Republiky – Dřevěná ulice – Křižíkovy sady – Pallova ulice – podchod pod Tyršovou ulicí – souběžně s Tyršovou ulicí Štruncovými sady – podél náplavky pod silničním mostem přes Radbuzu na Tyršově ulici – most „U Jána“.Trasa průvodu (zpět): most „U Jána“ – Pražská ulice – Křižíkovy sady – Dřevěná ulice – náměstí Republiky. https://zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/vitani-jara-v-plzni-vynaseni-morany-2020 https://www.facebook.com/events/654582801981052/

Více

Velikonoční jarmark v Národopisném muzeu Plzeňska

Ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2020 proběhne v Národopisném muzeu Plzeňska tradiční velikonoční jarmark. Během celé akce zkušení instruktoři a pracovníci muzea seznámí zájemce s velikonočními tradicemi, především s jednoduchými řemeslnými postupy při zhotovování jarních dekorací, jako například s pletením pomlázek, barvením kraslic a dalšími rukodělnými technikami.V průběhu jarmarku bude probíhat také prodej velikonočních dekorací. Chystáte-li se k nám, přineste si také jedno až dvě vyfouknutá vajíčka.Akce je učena především rodinám s dětmi a školním třídám. Školní třídy však prosíme, aby se od pondělí 24. února od 9:00 hod. objednávaly u Bc. Adély Šmausové na telefonním čísle +420 378 370 201, nebo na e-mailu: asmausova@zcm.cz.https://www.facebook.com/events/186613895761480/https://zcm.cz/pro-navstevniky-zcm/kalendar-akci/velikonocni-jarmark-2020

Více