Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec Pšov > O obci

PŠOV

Správní území obce leží na jihovýchodním okraji v okrese Karlovy Vary zhruba v poloviční vzdálenosti mezi Žluticemi a Manětínem. Obec vznikla sloučením sídel: Borek, Chlum, Kobylé, Kolešov, Močidlec, Novosedly, Pšov, Semtěš, která jsou nepravidelně rozložena na rozlehlém území o výměře 4 870 ha v nadmořské výšce 480 - 580 m. Žije zde okolo 600 obyvatel. Obec je významným střediskem zemědělské výroby, která je hlavním zdrojem pracovních příležitostí. Průmyslová výroba zde není zastoupena.

 

Borek

Ves vznikla v r. 1360 a tvoří ji nepravidelná skupina domů s kapličkou sv. Martina z 1. pol. 19. století. Na severovýchodní straně vsi se nachází rozlehlá vodní plocha Boreckého rybníka. V současné době je trvale obydlen Borecký mlýn s podnikatelskou aktivitou - chovem ryb. Nad Boreckým mlýnem leží na vysoké a strmé ostrožně zbytky hradu Štědrý hrádek.

Chlum

Ves, ležící na severovýchod úbočí Chlumské hory, vznikla v r. 1115. Domky jsou seskupeny do nepravidelného čtyřúhelníku, jemuž dominuje kostel sv. Jiljí - jedná se o jednočelní stavbu gotického původu ze 14. stol. později barokně přestavěnou. Významným krajinným prvkem je přírodní rezervace Chlumská hora.

Kobylé

Ves byla založena v r. 1233, je ulicového typu, při jejím severním okraji na návrší tvoří dominantu kostel Nanebevzatí Panny Marie se hřbitovem. Severozápadně od vsi jsou zachovány zbytky zdí hradu Nevděk.

Kolešov

Ves, ve které většina objektů slouží k rekreaci, byla založena v r. 1239.

Močidlec

Ves v pozadí s majestátním vrchem Vladař, o níž je první písemná zmínka z r. 1204, má rozsáhlou, svažitou, obdélníkovou náves, které dominuje kostel sv. Jakuba Většího. Na okraji obce je větší počet soch z 1. pol. 19. stol.

Novosedly

Ves byla založena v r. 1358. Obytné objekty jsou soustředěny okolo velké obdélníkové návsi, na které byla ve 2. pol. 19. století postavena kaple zasvěcená sv. Martinovi. Východně od Novosedel leží dvůr Víska, původně prastará ves Ostrov, raně feudálního původu, založena r. 1168. Na nevysokém návrší, s výhledem do širokého okolí jsou zbytky hřbitovního kostela sv. Petra a Pavla, který byl hlavní a významnou krajinnou dominantou od 1. pol. 14. stol. Kostel v r. 1973 vyhořel a doposud se nepodařilo jeho obnovení, přestože se jedná o významnou kulturní památku.

Pšov

Ves byla založena v r. 1513 a podle staré pověsti přišli do zdejších míst členové slovanského kmene Pšovanů, kteří se za dávných pohanských časů usídlili kolem Mělníka. Ves, kterou založili, pojmenovali podle svého rodu Pšovo - Pšov. Do r. 1584 patřila ves panství Rabštejnskému, poté panství Hrádek, od r. 1675 přešla pod panství Žlutické. Roku 1640 táhlo Pšovem švédské vojsko a vesnici vypálilo.

V současné době je obytná zástavba soustředěna okolo  rozsáhlé návsi, na které se nachází kostelík Nejsvětlejšího Srdce Ježíšovo z roku 1914. Sídlí zde Obecní úřad Pšov a kanceláře Zemědělského družstva Novosedly. Komplex provozní budovy zahrnuje též závodní jídelnu a ubytovací zařízení. Každý rok zde tráví prázdniny několik desítek dětí. V obci je také kulturní dům s pravidelným pořádáním diskoték.

Semtěš

Poprvé se o Semtěši dovídáme z listiny Boreše z Rýsenburku r. 1366. V roce 1474 byla do Zemských desek zapsána jako "Semtěš" patřící žlutickému špitálu. Zástavba je tvořena nepravidelnou okrouhlicí, s nezvykle rozsáhlou návsí, na které je zachována kaplička z 1. pol. 19. století. Trvale je obydlen i nedaleký Semtěšský mlýn.