Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky a zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Název vyhlášky Účinnost
O místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2011 
O místním poplatku ze psů 01.01.2011 
O místním poplatku za provoz systému shromažďování,...odpadů 01.01.2013 
O stanovení systému shromažďování,....odpadů 01.04.2015 
OZV doplňující a zrušovací 23.06.2015 
OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Pšov  09.09.2015 
Přílohy k OZV o pohybu psů na veřejném prostranství: BorekChlumKobyléKolešovMočidlecNovosedlyPšovSemtěšVíska  
OZV, kterou se vydává požární řád obce Pšov

09.09.2015 

OZV, kterou se zrušují některé OZV.pdf 

01.03.2019

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění.....a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pšov.pdf

01.01.2020

OZV, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky.pdf

01.01.2020

OZV č. -1-2021- systém odpadového hospodářství obec Pšov.pdf

01.01.2022

 

Směrnice Účinnost
Směrnice č.1/2015 Kontrolní řád obce Pšov  01.04.2015 
Směrnice č.3/2015 Dotace a půjčky  01.04.2015  
Směrnice č. 1/2016 Bezúročné půjčky obyvatelům  01.04.2015  
Žádost o poskytnutí dotace