Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Pšov

2. Důvod a způsob založení

Obec Pšov (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena dne 1.7.1973 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Pšov
  Pšov 48
  364 52 Žlutice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Pšov
  Pšov 48
  364 52 Žlutice

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: 353 393 429
  mobilní telefon: +420 724 180 373

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.psov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Pšov
  Pšov 48
  364 52 Žlutice

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

  ucetni@psov.cz  
  starostka@psov.cz 

 • 4.8 Datová schránka

  spsb3ti

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5529341/0100

6. IČ

00254941

7. DIČ

CZ00254941, obec je plátcem DPH - pouze pro lesní hospodářství

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Přijaté žádosti

2022

Žádost Čj. 2-22.pdf

Žádost Čj. 35-22

Žádost Čj.72-22          zveřejněno 27.6.2022

Žádost Čj. 85-22.pdf,  Odpovědi M.F..pdf,  Lesy ČR 1.pdf,      zveřejněno 18.7.2022

Žádost Čj. 122-22.pdf       zveřejněno 27.9.2022

Žádost Čj. 141-22.pdf,   Lesy ČR.pdfÚdržba silnic KK.pdf,    zveřejněno 4.11.2022

2021

Žádost Čj. 23-21.pdf

Žádost Čj. 36-21.pdf

Žádost Čj. 38-21.pdf

Žádost Čj. 45-21.pdf

2020

Žádost Čj.1-20.pdf

Odpověď Čj. 1-20.pdf

Žádost čj. 16-20.pdf

2019

Žádost čj.38-19.pdf

2018

Žádost 1-2018.pdf 

Žádost čj.81-18.pdf , Rozhodnutí čj.81-18.pdf

Žádost čj.82-18.pdf

 

Další informace:

 

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: