Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec Pšov > Územní plán obce Pšov

Územní plán obce Pšov

Zastupitelstvo obce Pšov oznamuje, že na svém jednání dne 11.2.2019, usnesením č.68/19 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 171 a § 172 odst. 2 správního řádu vydalo ÚZEMNÍ PLÁN PŠOV.

PSOV TEXT anonym

PSOV ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

PSOV HLAVNÍ VÝKRES

PSOV VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ A ASANACE

PSOV ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

PSOV OBČANSKÉ VYBAVENÍ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

PSOV TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

PSOV KOORDINAČNÍ VÝKRES

PSOV VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

PSOV ZÁBORY PŮDNÍHO FONDU